de Groene tuinen - Driebergen-Rijsenburg

Geplaatst door: Lange Dreef CV

Specificaties

Prijs:
Verkocht
Oppervlakte vanaf:
487 m2
Oppervlakte tot:
541 m2
Type:
Vrij op naam
Aantal kavels:
20

Project omschrijving

Groene tuinen, biedt het ultieme vrije wonen

Van de 20 vrije kavels komen er 17 in de zuidwestelijke punt van de Groene tuinen. Drie kavels liggen langs de natuurzone, een stuk dichter bij het centrum. Hier beleeft u het ultieme vrije wonen. Vrij, omdat u hier - binnen de gestelde bouwvoorschriften - uw eigen droomhuis kunt bouwen, vrij omdat u hier in een vrijstaand huis kunt wonen met een tuin rondom en vrij omdat in beide deelgebieden het openbaar groen nog meer ruimte heeft gekregen.

Ruimte om te genieten

De Groene tuinen wordt een prachtig woongebied met alle ruimte om te genieten van het leven. Kinderen kunnen hier vrij spelen in hun eigen hofje, op de grasvelden of in de natuurlijk aangelegde speelgebieden. Op allerlei manieren zijn de groene omgevingskwaliteiten in het plan doorgetrokken. Oude bomen zijn bewaard gebleven en de nieuwe aanplant past volledig bij datgene wat u in de omgeving ook tegenkomt. De Groene tuinen wordt dankzij de zorgvuldig overdachte opzet en de kwalitatief hoogwaardige woningen een duurzame woonwijk, die met de jaren alleen maar mooier wordt. Ziet u zichzelf hier al wonen?

Duurzame wijk

Daar profiteert ook het milieu van! In de wijk is er alles aan gedaan om het milieu te sparen. Zo komen er oplaadpunten voor elektrische auto’s en wordt het openbaar gebied door middel van ledlampen verlicht. Gezien het duurzame karakter van de wijk wordt er geen gas aangelegd, maar kunt u uw woning verwarmen door het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen. In de wijk krijgen enkele woningtypes nest- en broedgelegenheden voor vogels. Maar ook het waterbeheer is duurzaam. Schoon regenwater wordt afgevoerd naar de wadi’s en in de natuurzone.

Passende architectuur

Voor de vrije kavels in de Groene tuinen is gekozen voor een traditionele architectuur. Puntdaken met een minimale helling van 45°, keramische dakpannen, baksteen in combinatie met hout in ingetogen kleuren zoals rood, bruin en antraciet. Om het gevoel van wonen aan een groenstrook te versterken is in de voorschriften van het beeldkwaliteitsplan een groene erfafscheiding meegenomen.

Beoordeling ontwerp

Voor de bebouwing van de vrije kavels in de Groene tuinen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld die verwerkt is in de welstandsnota. Nadat u samen met uw architect tot een passend ontwerp bent gekomen, kunt u de plannen indienen bij de gemeente. Zij bepaalt of uw bouwplannen voldoen aan de redelijke eisen van welstand. In de regel mag u binnen 6-8 weken een reactie van de gemeente verwachten. Na het officiële akkoord kunt u starten met de realisatie van uw droomhuis.

Kavelinrichting

Per kavel mag er één woning gebouwd worden met een inpandige garage. Op uw eigen terrein moeten twee parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De woning mag gebruikt worden voor bewoning en een huisgebonden beroep. Een werkruimte aan huis behoort dus tot de mogelijkheden. De woning dient binnen het bouwvlak gebouwd te worden. Het bouwvlak is opgenomen in het bestemmingsplan. Bijgebouwen mogen op basis van de vergunningsvrije criteria worden gebouwd. Zie hiervoor www.wetten.nl (besluit omgevingsrecht bijlage 2, artikel 2 en 3). Het perceel mag voor maximaal 120 m2 bebouwd worden. Om u een idee te geven van de bebouwingsmogelijkheden vertellen wij u in hoofdlijnen waar u aan moet denken. De bouwregels en het beeldkwaliteitsplan ontvangt u digitaal van de makelaar.

Kenmerken