Zilverschoon, Made

Geplaatst door: Staal Makelaars

Specificaties

Prijs:
Verkocht
Oppervlakte vanaf:
707 m2
Type:
Kosten koper
Aantal kavels:
1

Project omschrijving

Bouwkavel in Made. Bouwkavel (nummer 114) gelegen in nieuwbouwplan Prinsenpolder te Made, groot 707 m².

De bouwkavel ter grootte van maar liefst 707 m² is gelegen in het nieuwbouwplan Prinsenpolder, gelegen ten noordwesten van de kern Made. Het nieuwbouwplan Prinsenpolder met bijna 200 woningen en bouwkavels wordt gebouwd in stijl met het landschap en de bestaande architectuur van Made. Het plan biedt een aantrekkelijke moderne en stijlvolle woonomgeving dat met gevoel voor historie en natuur is ingericht.

De bouwkavel is ten westen van de nieuwe woonstraat Zilverschoon gesitueerd. De kavel heeft een breedte van circa 15,4 meter en een diepte van circa 45,5 meter. De drie vrijstaande woningen aan de Zilverschoon worden geaccentueerd door een grotere goot- en nokhoogte. De architectuur dient verwant te zijn aan de architectuur binnen het nieuwbouwplan Prinsenpolder.

De bouwkavel heeft de volgende bouwmogelijkheden:

  • Het woonhuis mag binnen het aangegeven bouwvlak worden gesitueerd, zijnde een bouwvlak van 9,3 meter breed en 15 meter diep;
  • De goothoogte is maximaal 6,5 meter, de bouwhoogte is maximaal 11 meter;
  • De dakhelling mag niet minder bedragen dan 35°en niet meer dan 60°;
  • De kaprichting dient dwars op de weg te zijn;
  • Het bijgebouw ter grootte van maximaal 75 m² mag op de zijdelingse perceelsgrens worden gesitueerd.

Een bodemonderzoeksrapport en funderingsadvies zijn aanwezig. Fundering op staal is mogelijk.

Kenmerken