Landgoed Delta

Geplaatst door: Verhagen-groep.nl

Specificaties

Prijs vanaf:
€12
Oppervlakte vanaf:
m2
Oppervlakte tot:
200000 m2
Type:
Kosten koper
Aantal kavels:
1

Project omschrijving

Landgoed Delta Wonen op een echt landgoed dat u zelf kunt creëren! Landgoed Delta biedt ruimte om te wonen en de ruimte om dat te doen zoals u wilt. Deze uniek locatie gelegen in de Hoeksche Waard is nu nog een bos, maar er wordt 20 hectare gereed gemaakt voor het wonen op een landgoed. Het gebied ligt ten noorden van de gemeente Nieuwendijk (gem. Korendijk) aan de rand van de Hoeksche Waard. De rust en weidsheid van de Hoeksche Waard evenals de sterke agrarische identiteit zijn een belangrijke tegenhanger van de drukte van de Randstad, die overigens wel goed te bereiken is. De ontwikkeling van een landgoed sluit mooi aan op de schoonheid en de eigen identiteit van het gebied met de rechtlijnige verkaveling van de agrarisch gebruikte gronden. Landgoed Delta wordt aan de westkant begrensd door een brede waterpartij “West Binnenhaven” aan de noordzijde door de “Lange Eendrachtsweg”. Vanaf deze weg wordt het landgoed ontsloten. Als er meerdere landhuizen gerealiseerd worden, worden deze ontsloten middels een brede boslaan. Voor de natuurliefhebber, het landgoed ligt nabij de Korendijksche Slikken, een uitgestrekt natuurgebied van Natuurmonumenten. De aanlegplaats van de pont naar het natuureiland Tiengemeten ligt aan andere kant van de dijk klaar voor een overtocht. Planologisch is het meeste werk gedaan, het bestemmingplan is aangepast en er is een model gemaakt voor de landschapsinrichting, zodat er voldaan kan worden aan de eisen van de Natuurschoonwet en er door de rangschikking op grond van deze wet gebruikt gemaakt kan worden van de fiscale voordelen. Op de 200.000 m2 kunnen 4 landgoederen met ieder maximaal 3 wooneenheden worden gebouwd maar het is ook mogelijk om 1 landgoed te realiseren Door de rangschikking op grond van de Natuurschoonwet is er een bijzonder fiscaal regime ontstaan met voordelen bij de heffingen van de onroerende zaak belasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, successierecht- en schenkingsrecht. Voor het geschikt maken van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het landgoed is door “Adviesbureau Groen Ontwerp Kuiper” een beeldkwaliteitskader opgesteld. Dit beeldkwaliteitskader is een voorspelling voor de toekomst. Er dient sprake te zijn van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De aanwezige cultuur, landschappelijk of natuurwaarden dienen versterkt te worden. De bebouwing mag een krachtige aanwezigheid hebben maar voegt zich in de omgeving. Zoals bij historische landgoederen het geval is zal ook bij het nieuwe landgoed het terrein in verschillende delen worden gesplitst. Het huis-tuin-park-landschap zal van essentieel belang zijn. De vormgeving van nieuwe landhuizen zal de symboolwaarde van historische landgoederen overnemen. Niet door historische vormgeving, juist een eigentijds landgoed zal een bijdrage leveren aan de cultuurhistorie van de toekomst. Om aan de eisen van de overheid te voldoen dient een landgoed ontsloten zijn voor het publiek. Er zal een padenstelsel aangelegd worden. Het privé domein (ca. 5.000 m2) is echter niet toegankelijk voor publiek. Voor de architectuur is, als onderdeel van het bestemmingsplan, een Welstandsparagraaf opgesteld door “Stichting Dorp Stad en Land”. De landschappelijke en stedenbouwkundige lat ligt hoog evenals de inzet van en een architect. Uitgangspunten voor de nieuwe bebouwing is de landschappelijke inpassing het landgoed. De architectonische uitwerking en detailleringen dienen zorgvuldig te worden gekozen en met nadruk op architectonische elementen zoals ingangen en schoorstenen, echter zonder uitbundige ornamenten. De welstandparagraaf bakent af wat gewenst maar een architect weet hier wel raad mee. Er is zeker voldoende gelegenheid voor het creëren van een droomhuis.

Kenmerken

Kavel informatie aanvragen

Vraag informatie aan bij de kavel aanbieder.
Wilt u meer informatie van bouwbedrijven om uw nieuwe woning of bedrijf te bouwen? Vraag dan hieronder informatie aan van verschillende bouwbedrijven:

Centraal stofzuigsysteem


Domotica


Kelders


Traditionele bouw

Meer informatie over...

Centraal stofzuigsysteem Domotica Kelder onder je woning Keuken informatie Welke vloer in je nieuw woning Zwembaden

Vergelijkbare bouwkavels