Logo
Waarom is het essentieel om de pH-waarde te meten?

Waarom is het essentieel om de pH-waarde te meten?

Op bouwkavels is het om verschillende redenen verstandig om de pH-waarde van bijvoorbeeld het drinkwater en de grond rond het te bouwen pand te meten. Schaf een professionele pH-meter voor water aan om te controleren of de pH-waarde van het aangevoerde drinkwater het juiste niveau heeft. Het is belangrijk deze meting uit te voeren voor de oplevering van het pand aan de opdrachtgever. Rondom een nieuw te bouwen woning is het zaak om de pH-waarde van de grond te meten. In het bijzonder, wanneer de ruimte rondom een pand nog voor de oplevering hiervan wordt ingericht. Een te hoge of juist te lage pH-waarde laat planten en struiken minder hard groeien. 

Mini laboratorium om zelf testen uit te voeren 

Voor het meten van bijvoorbeeld de pH-waarde is het vaak niet direct noodzakelijk om een externe partij in de arm te nemen. Het op betrouwbare wijze meten van de EC- of pH-waarde doe je met een gecombineerde meter. Onder meer Nieuwkoop BV biedt deze gecombineerde meters aan. Het is een klein draagbaar laboratorium, die je snel en gemakkelijk meting laat uitvoeren. Ze worden niet alleen gebruikt op bouwkavels, maar bijvoorbeeld ook in grote kassen. Ook voor tuinders is het belangrijk de juiste pH- en EC-waarde aan te houden voor een optimale groei van de gewassen. De gecombineerde meter kan worden ingezet als controlemiddel voor een vaste installatie, maar ook als een stand-alone meetstation. Dat laatste is interessant op bouwkavels. 

Meetapparatuur voor in huis 

Niet alleen het meten van de pH-waarde in het drinkwater binnen een opgeleverd pand is belangrijk. Kijk ook naar andere soorten meters die binnen woningen gebruikt kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de CO2-meter. Een CO2-meter kopen is interessant om de luchtkwaliteit binnen een pand in de gaten te houden. Zou het CO2 ppm-gehalte te hoog oplopen, dan kan dit van invloed zijn op de gezondheid van toekomstige bewoners. Een te hoog ppm-gehalte maakt dat virusdeeltjes zich eenvoudig door de ruimte kunnen verspreiden. Zeker in de huidige tijd, sinds de uitbraak van de pandemie, is hier meer aandacht voor gekomen. 

Slechte kwaliteit bouwgrond vaak een probleem 

Het komt regelmatig voor, dat de grond rondom een opgeleverd pand van zeer slechte kwaliteit is. Voor bewoners van het nieuw gebouwde pand betekent dit dat zij een groot deel van de bouwgrond moeten afgraven, wanneer zij er bijvoorbeeld een gazon of borders met planten aan willen leggen.


Logo

Het vinden van geschikte bouwgrond is niet eenvoudig. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels en locaties. Op deze website is een grote hoeveelheid aanbieders van kavels te vinden. 

U kunt gericht zoeken naar beschikbare kavels in Nederland; in een oogopslag ziet u waar bouwkavels worden aangeboden, in welke provincie en in welke stad.

>